Visie en missie

Onze visie

Een gezonde, rechtvaardige samenleving, met aandacht en empathie voor anderen en de leefomgeving, begint met een veilige kindertijd. Om te zorgen dat onze kinderen nu en later in het leven floreren, hebben we als volwassenen de verantwoordelijkheid om hun bufferende bescherming te bieden tegen toxische stress. Samen kunnen we het maatschappelijk bewustzijn vergroten en proactieve initiatieven aanmoedigen ten aanzien van het voorkómen en te boven komen van ACEs, Adverse Childhood Experiences.

Onze missie

We willen gezamenlijk werken op basis van de volgende zeven concepten:
1. #Verbinding: elkaar (interdisciplinair) ontmoeten voor een open maatschappelijke discussie over de invloed van de kindertijd op volwassen gezondheid en welzijn
2. #Compassie: menselijke kwetsbaarheid erkennen als wederzijds verbindende factor
3. #Moed: ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar maken in een veilige omgeving
4. #Nieuwsgierigheid: belangstelling en reflectie aanmoedigen aangaande menselijke verhalen en wetenschappelijke inzichten, vertaald naar landelijk beleid
5. #Vertrouwen: uitgaan van goede bedoelingen in alle betrokken partijen
6. #Vriendelijkheid: gedrag zien als uiting van emoties en onderliggende behoeften en daar met empathie en liefdevolle aandacht op reageren
7. #Veerkracht: sterke gemeenschappen vormen met gezonde, goed gewortelde individuen